Quản trị Khởi nghiệp
Quản trị Khởi nghiệp
Đội ngũ nhân sự của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và đã thực hiện một số chương trình M.I.C.E và du lịch kết hợp kinh doanh. Chúng tôi có thể tổ chức các hội thảo cấp cao tại khách sạn 5 sao đến thực hiện các tour du lịch Việt Nam kết hợp kinh doanh. CHI TIẾT
Quản trị Khởi nghiệp
Quản trị Khởi nghiệp
Đội ngũ nhân sự của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và đã thực hiện một số chương trình M.I.C.E và du lịch kết hợp kinh doanh. Chúng tôi có thể tổ chức các hội thảo cấp cao tại khách sạn 5 sao đến thực hiện các tour du lịch Việt Nam kết hợp kinh doanh. CHI TIẾT
Tư vấn Đầu tư
Tư vấn đầu tư
K-biz luôn hướng tới sự phát triển bền vững khi đề xuất các giải pháp và chiến lược marketing. Chúng tôi cam kết giúp khách hàng đạt được sự tăng trưởng, tạo dựng được thương hiệu vững mạnh và khác biệt. CHI TIẾT
Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Dịch vụ
Hỗ trợ Doanh Nghiệp
Lĩnh vực tư vấn pháp lý của chúng tôi bao gồm cả sự hiểu biết về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thuế đến chính sách đối với người lao động. CHI TIẾT
Go to Top